Masia EL Racó de l'Antiga

Masia EL Racó de l'Antiga de Sant Martí de Centelles, Osona

La MasiaL’actual Racó de l’antiga, antigament era el mas de la Font centrat el veïnat anomenat “Racó de la Font” del municipi de Sant Martí de Centelles, comarca d’Osona. Es troba al sud-est de la cinglera que voreja el Puig Fabregar (933 metres). Actualment és accessible per la carretera C-1413b de Centelles a Sant Feliu de Codines, que ressegueix a grans trets el camí ral medieval i modern.El Racó de la Font aplega un grup de cases que es documenten a l’entorn del mas Font a partir de l’Edat Mitjana i, sobretot, l’època moderna. De fet, sembla que el nom actual del veïnat prové del nom del mas i, aquest, de la surgència d’aigua que encara avui es troba dins de la finca.Per tant, el mas Font ja existia al segle XIII, si no abans, s’ha trobat documentació des del 1330. És possible que el mas Font quedés afectat per la guerra civil i la revolució remença, ja que no consta en els masos de Sant Martí esmentats en el fogatge de 1497. En canvi, sí que apareix en el fogatge de 1553. Probablement, es tracta d’una reocupació després d’un abandonament que hauria estat, doncs, temporal.A mitjan segle XIX, moment de màxima ocupació del rerepaís pagès en general a Catalunya i a Sant Martí de Centelles en particular, el mas de la Font continua ocupat i la seva finca treballada.La porta principal situada sota aquesta obertura i el carener de la coberta presenta un portal quadrat en què consta, picat a la pedra, la data 17+33, es una de las dates on es rehabilita la Masia i es construeix una part lateral. Mes cap a la actualitat el canviar d’amos es reforma de nou la Masia això va ser a l’any 1974 com bé indica la pedra de la llard de foc interior del menjador- sala d’estar.